Rok 2014 bardziej bezpieczny – podsumowanie Policji

19 stycznia 2015

Policja podsumowała miniony rok jako bardziej bezpieczny. Odnotowano spadek przestępstw kryminalnych zarówno tych poważnych jak i mniej groźnych w skutkach.

W roku 2014 policja odnotowała 915 083 przestępstw, to o 14 % mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Zdecydowanie widać spadek przestępstw kryminalnych, których w minionym roku było 633 701, wzrosła zaś ilość przestępstw gospodarczych z 154 592 do 163 080.

Największe spadki odnotowano w następujących kategoriach : bójki i pobicia – średnio każdego dnia mniej o 20, przestępstwa rozbójnicze -dzienna liczba spadła o 95, uszkodzenie rzeczy – w skali roku o 18 %, uszczerbek na zdrowiu – w skali roku o 3 %, kradzież z włamaniem – dzienny spadek o 437, kradzież cudzej rzeczy – średni dzienny spadek o 450, kradzież samochodu – dzienny spadek o 101 przypadków.

Zmniejszeniu uległa również liczba zabójstw – o 7 %, średnio w ciągu dnia dokonywano 1,5 zabójstwa oraz zgwałceń – o 2 %, czyli dziennie odnotowywano 3, 6 przestępstw tego rodzaju.

W 2014 r zwiększeniu uległa liczba zabezpieczonych narkotyków – ponad 3,7 ton środków odurzających. Poprawiło się również bezpieczeństwo na drogach, o 38 % spadła liczba przestępstw drogowych.

Na stałym poziomie utrzymuje się wykrywalność przestępstw i wynosi 66,7 %, średnio daje to znalezienie dwóch sprawców przestępstw na trzy wskazane. Ogólna liczba podejrzanych w minionym roku wyniosła 363 582.

Centralne Biuro Śledcze zatrzymało w 2014 r 1 622 osoby podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym 154 liderów. Zlikwidowano 188 plantacji, 28 fabryk produkujących papierosy lub krajankę tytoniową, a także zatrzymano 232 sztuki broni.