Relacja z 65 sesji Rady Miasta Przemyśla. Adam Łoziński nowym przewodniczącym rady

17 czerwca 2014

Wczoraj późnym popołudniem odbyła się 65 sesja Rady Miasta Przemyśla, której głównym punktem było powołanie przewodniczącego rady. Już w trakcie trwania obrad radni ustalili, że dodatkowo na sesji wybrani zostaną także: drugi oraz trzeci wiceprzewodniczący. Wakat na stanowisku szefa przemyskiej rady miejskie trwa od połowy maja, kiedy to radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego Jana Bartmińskiego za wygwizdanie posła Mieczysława Golby.

Jedynym kandydatem był dotychczasowy wiceprzewodniczący rady Adam Łoziński z Prawa i Sprawiedliwości. On też został wybrany 13 głosami za, 7 przeciw i 3 wstrzymującymi się. Zastępcami przewodniczącego zostali Grzegorz Bal oraz Jerzy Krużel.
Obrady odbyły się w dość spokojnej atmosferze. Jedyne większe emocje wykrzesywał z siebie radny SLD Janusz Zapotocki dopytując się kandydatów jakie jest ich stanowisko w sprawie odtworzenia Kancelarii Rady Miasta. Jak się okazało stanowiska te, były dość ambiwalentne. Pewne poruszenie nastąpiło na koniec obrad, kiedy próbowano nakłonić radnego Jerzego Krużela do rezygnacji z zajmowanego dotąd stanowiska Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji. Jednakże, kiedy obecny na sali prawnik magistratu potwierdził legalność łączenia dwóch funkcji, radni rozeszli się do domów. Stąd i zowąd było tylko słychać narzekania o niesłusznej podwyżce podwójnego przewodniczącego.

Piotr Gdula