Przystanek poezja z Władysławem Pytlakiem

2 grudnia 2015

W Centrum Kulturalnym w Przemyślu zorganizowano już trzydzieste siódme spotkanie „Przystanku Poezja”. Tym razem swoją twórczość literacką Władysława Pytlaka.

W czwartkowy wieczór, 26 listopada w Centrum Kulturalnym w Przemyślu grono wiernych miłośników poezji spotkało się, aby posłuchać poetyckich strof Władysława Pytlaka z Wesołej koło Dynowa. Było to już trzydzieste siódme spotkanie zorganizowane w ramach „Przystanku Poezja”. W interpretacji samego autora wysłuchano kilkunastu wierszy o tematyce patriotycznej i religijnej.

Poeta nawiązuje w nich do takich wartości jak wiara, patriotyzm i bohaterstwo. Wartości wpojone mu przez rodzinę, szczególnie matkę, są także pokłosiem jego życiowych doświadczeń i przeżyć.

Sięga w nich również do minionych, często dramatycznych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny.

Władysław Pytlak jest emerytowanym nauczycielem języka polskiego, w jego utworach widać dbałość o poprawną polszczyznę i formę językową, co jest także dużym atutem jego twórczości.

Jest autorem wielu aforyzmów, a te opublikowane przez organizatorów Konkursu ”Satyrbia” w Białymstoku, w którym od kilku lat bierze udział, wysłuchano na sam koniec spotkania.

Warto dodać, że poeta swoje utwory publikuje w lokalnej prasie, współpracuje także z ogólnopolską gazetą „Nasz Dziennik”.

Goście „Przystanku” otrzymali przygotowane przez Centrum Kulturalne tomiki z wierszami poety opatrzone jego autografem. Gościnnie podczas wieczoru wystąpił Janusz Chomicki z Przemyśla, który wykonał ballady swojego autorstwa, akompaniując sobie na gitarze. Ten miły wieczór zakończył się długimi wspólnymi rozmowami o literaturze i nie tylko, w niemalże rodzinnej atmosferze przy słodkim poczęstunku.