Przewodniczący przemyskiej Rady Miejskiej Jan Bartmiński odwołany

14 maja 2014

W dniu dzisiejszym zwołano specjalną sesję przemyskiej Rady Miejskiej podczas, której przeprowadzono głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącego rady Jana Bartmińskiego. Decyzją 12 głosów dotychczasowy przewodniczący po 3,5 roku kadencji przestał pełnić swoją funkcję.

Początek sesji, to wypowiedzi przedstawicieli klubów partyjnych. Janusz Hamryszczak podkreślił, że przewodniczący rady jest jej wizytówką, a zachowanie Jana Bartmińskiego podczas 3 majowych obchodów i jego niejednokrotne komentarze podczas obrad pokazują, że nie powinien pełnić tej funkcji.

W obronie przewodniczącego stanął Jerzy Krużel z PO stwierdzając, że pomimo jego niestosownego zachowania nie stracił on zaufania w ich oczach, a złożony przeciw niemu wniosek ma całkiem inne podłoże. Dlatego też PO w całości będzie głosować przeciw i takiego samego podejścia oczekują od koalicjanta. Robert Bal z Regia Civitas odpowiadając na słowa poprzednika powiedział, że każdy z członków jego ugrupowania będzie głosował zgodnie z własną wolą, a potencjalne odwołanie przewodniczącego nie spowoduje zerwania koalicji z PO. Wypowiedź ta spotkała się z wesołą reakcją wśród obecnych.

Udział w głosowaniu wzięło 23 radnych, z czego 12 głosowało za, a 9 przeciw, jeden głos oddany był nieważny. Ogłoszenie wyniku spotkało się z oklaskami.

Odwołany z funkcji przewodniczącego Jan Bartmiński powiedział, że z pokorą przyjmuje wynik głosowania i jednocześnie przeprasza jeśli uraził kogoś swoim zachowaniem. Przeprosił również posła Mieczysława Golbę, podkreślając że jego zachowanie nie było skierowane ku jego osobie, a ku słowom jakie wypowiedział.

Przeprosiny zostały przyjęte przez posła Golbę. Mówiąc, że jest mu przykro z powodu tego co się stało bronił się, że podjęta przez niego decyzja została spowodowana reakcją mieszkańców, którzy interweniowali u niego po zajściu incydentu jaki miał miejsce 3 maja podczas uroczystości. Obowiązkiem zarówno radnych jak i wszystkich rządzących jest szanowanie mieszkańców i rządzenie tak by czuli się ważni.

Do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej tą funkcję będzie pełnił jej obecny wiceprzewodniczący Adam Łoziński.