W Przemyślu uhonorowano harcmistrza Edwarda Heila.

W piątek, 30 maja odbyły się uroczyste obchody 70 rocznicy śmierci bohatera narodowego harcmistrza Edwarda Heila, Komendanta Chorągwi Szarych Szeregów. Harcmistrz Edward Heil jest twórcą harcerstwa wodnego w Przemyślu.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Świętej Trójcy, podczas której poświęcono nowy proporzec XIV Przemyskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej oraz odnowiono ślubowania drużyny.

Dalsze obchody poprowadzone przez mgr Roberta Rybaka odbyły się na terenie budynku Klubu Sportowego „Czuwaj”, gdzie syn Edwarda Heila, Roman wraz z prezydentem Robertem Chomą odsłonili tablicę upamiętniającą harcmistrza. Autorem tablicy jest Roman Taworskiego.

Po złożeniu kwiatów zaproszeni goście wysłuchali referatów „Harcmistrz Edward Heil – twórca harcerstwa wodnego w Przemyślu” oraz „Działalność konspiracyjna Edwarda Heila w latach 1939-1944” mgr Jana Czarnieckiego i druha harcmistrza Mariusza Pętki będących również autorami książki „Żałuję, że Go nie znałem”.

Uroczyste obchody zorganizowała XIV PHDW im. Hm Edwarda Heila, Komendant Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich, Krąg Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Jana Kruka, Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu oraz Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu. Patronat honorowy objął prezydent Robert Choma.

Czternasta Przemyska Harcerska Drużyna Wodna jest najstarszą drużyną harcerską w Hufcu Ziemi Przemyskiej, działa ona od 40 lat. Jej inicjator Edward Heil (1903-1944), ps. „Stokłosa”, „Jerzy” urodził się w Stryju. Do Przemyśla przeniósł się wraz z rodziną w 1913 r i zamieszkał przy ulicy Panieńskiej, obecnej 22 stycznia. Uczeszczał do Cesarsko – Królewskiego Gimnazjum w Przemyślu i tam też wstąpił do II Drużyny Skautowej im. K.Pułaskiego. Mając 15 lat (1918r) Heil brał udział w walkach w obronie Przemyśla i Lwowa za co otrzymał „Gwiazdę Przemyśla” oraz odznakę honorową „Orlęta”. Następnie wstąpił do Ochotniczej Legii Obywatelskiej, gdzie również został odznaczony. Od 1920 r działał aktywnie w HKS „Czuwaj” będąc współzałożycielem sekcji wodnej oraz wieloletnim kierownikiem sekcji zimowej.

W roku 1924 zorganizował pierwszą wodną wyprawę na dwóch płaskodennych łodziach na I Narodowy Zlot Harcerzy do Warszawy. W 1926 r założył pierwszy w Przemyślu harcerski zastęp żeglarski, który rok później przekształcił się w VI Przemyską Harcerską Drużynę Żeglarską. W 1928 r rozsławił przemyską drużynę zarówno w kraju jak i poza jego granicami organizując największą wyprawę do Morza Czarnego. Edward Heil kierował również budową przystani wodnej w naszym mieście. Po skończonych studiach prawniczych wyjechał za pracą do Brześcia, gdzie został starostą. W 1933 r został komendantem Poleskiej Chorągwi ZHP. Po wybuchu wojny udał się do Lwowa i tam był jednym ze współzałożycieli Harcerskiej Organizacji Wojskowo- Niepodległościowej, późniejsze Szare Szeregi. Od 1940 r ponownie przebywał w Przemyślu prowadząc działalność konspiracyjną. Po przeniesieniu do Krakowa objął funkcję komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów. Wiosną 1944 r, gdy zaostrzyły się aresztowania Heil nie opuścił Krakowa pomimo ostrzeżeń. Ósmego marca trafił do więzienia. Próba odbicia go zakończyła się niepowodzeniem, w odwecie 27 maja 1944 r hitlerowcy rozstrzeliwują 40 zakładników wraz z Edwardem Heila.