Przemyśl z dwoma Pomnikami Historii

11 grudnia 2018

14 nowych obiektów uznano za Pomniki Historii. Wśród nich aż dwa związane są z Przemyślem.

W dniu wczorajszym prezydent RP Andrzej Duda, w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas uroczystej Gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”, wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów. Wśród nich dwa związane są z Przemyślem: Twierdza Przemyśl i Staromiejski Zespół Urbanistyczny Miasta Przemyśla.

Samorząd Przemyśla od wielu lat dokonywał starań o nadanie statusu Pomnika Historii. Wniosek złożono pod wspólnym hasłem dla obu obiektów „Przemyśl Miasto – Twierdza. Zespół staromiejski i Twierdza Przemyśl dziedzictwo narodów Europy Środkowej”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało jednak przyznać dwa osobne wpisy.

Wciąż prowadzone są działania aby Twierdza Przemyśl trafiła na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Na liście znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona Pomników Historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.