Przemyśl otrzymał tytuł „Sportowej Gminy”

13 października 2014

Przemyśl już po raz kolejny znalazł się wśród najlepszych „Sportowych Gmin”, a jego prezydent Robert Choma otrzymał tytuł „Lider Sportowej Polski 2014”.

Miasto Przemyśl już po raz kolejny otrzymało tytuł „Sportowej Gminy”. Wyróżnienie to otrzymują samorządy, które potrafią łączyć budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji oraz zapewniają swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo – rekreacyjną. Ponadto prezydent Przemyśla Robert Choma za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz upowszechnianie sportu wśród młodych ludzi otrzymał tytuł „Lider Sportowej Polski 2014”.

Wyróżnienie „Lider Sportowej Polski” przyznaje Klub Sportowa Polska w ramach programu „Sportowa Polska”.