Poznaj projekty, na które można oddawać głosy w ramach Budżetu Obywatelskiego

25 sierpnia 2015

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Swój głos możemy oddać na jeden spośród 19 wniosków. Przedstawiamy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania.

W tym roku do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 34 wnioski. W wyniku pierwszej weryfikacji 14 zostało odrzuconych, a jeden wycofany przez wnioskodawcę. Od dnia dzisiejszego, do 13 września mieszkańcy Przemyśla mogą oddać swój głos na jeden spośród 19 projektów. Nowością jest fakt iż efekt każdego zrealizowanego projektu musi być ogólnodostępny.

Lista dopuszczonych do głosowania projektów wraz z kodami :

 • BO 1 – Minipark sportowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.H.Sieniewicza
 • BO 2 – Remont i doposażenie Sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury
 • BO 3 – Budowa boiska do piłki nożnej, na osiedlu pomiędzy ulicami Śnigurskiego, Osińskich i Władycze
 • BO 4 – Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej na terenie działek należących do SP Nr 11
 • BO 5 – Etap II – Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji przy ul. Bohaterów Getta
 • BO 6 – Aktywne Społeczeństwo Przemyśla – boisko wielofunkcyjne przy ul. Focha
 • BO 7 – Budowa sieci oświetleniowej na terenie osiedla „Lipowica”
 • BO 8 – Modernizacja betonowego boiska szkolnego i budowa miasteczka ruchu dla rowerów przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
 • BO 9 – Nowoczesna baza sportowa – integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym
 • BO 10 – Modernizacja Obiektów Sportowych – boisko asfaltowe, bieżnia lekkoatletyczna, przy Gimnazjum Nr 3
 • BO 11 – Przystosowanie drogi dojazdowej i wejścia do budynku SOSW Nr 3 im.K.Wielkiego od strony Tatarskiej do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystających z usług edukacyjno – opiekuńczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych w SOSW Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Miejskiego
 • BO 12 – Remont ul Stachiewicza i Czachowskiego na Osiedlu Nr 13 „Przemysława”
 • BO 13 – Park Rekreacyjno – Sportowy „Kmiecie”
 • BO 14 – Integracyjny plac zabaw dla dzieci szansą na zdrowie i radość dla wszystkich dzieci, przy Przedszkolu Nr 11
 • BO 15 – Rowerowy plac zabaw, teren przy parkingu dolnej stacji kolei linowej i teren stoku narciarskiego ul. Sanocka
 • BO 16- Unowocześnienie bazy Przedszola Nr 2
 • BO 17 – Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 9 na cele rekreacyjno – zabawowe – ogólnodostępny plac zabaw
 • BO 18 – „Relaks dla Babci, Dziadka i Wnuka”, park przy Pałacu Lubomirskich
 • BO 19 – Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy Winna Góra

Tegoroczne głosowanie odbywa się wyłącznie drogą internetową. Swój głos możemy oddać na stronie http://przemysl.pl/41698/glosowanie-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-miasta-przemysl.html . Po oddaniu głosu, na podaną przez nas skrzynkę mailową otrzymamy link, który musimy potwierdzić w przeciwnym razie wygaśnie on po 24 godzinach, a nasz głos nie zostanie policzony.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone około 16 września.

Anna Fortuna