Pozew przeciwko komitetowi Rafała Oleszka odrzucony

10 października 2014

Dziś odbyła się pierwsza konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Oleszka Przyszłość Przemyśla. Została ona zwołana między innym w związku ze złożeniem pozwu w trybie wyborczym przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Chomy Porozumienie dla Przemyśla.

Najważniejszą chyba informacją konferencji, a na pewno najświeższą, była wiadomość, iż pozew prezydenckiego komitetu został odrzucony. Sprawa ta dotyczyła ulotek wyborczych komitetu Oleszka przedstawiających zestawienia obietnic Roberta Ch0my z ostatecznymi wynikami. Komitet prezydenta Chomy  uznał te informacje za nie prawdziwe i wniósł o zakaz ich rozpowszechniania.

Liderzy komitetu Przyszłość Przemyśla poruszyli także problem nieistniejących programów wyborczych innych ugrupowań wystawiających swoich kandydatów na radnych i prezydenta Przemyśla. Według Rafała Oleszka tylko komitet przez niego firmowany taki program opracował i opublikował. Oleszek wezwał swoich kontrkandydatów do debaty publicznej dotyczącej programów i merytorycznych argumentów, zaapelował przy tym do zaniechania ataków personalnych na niego oraz innych członków komitetu Przyszłość Przemyśla. Propozycja debaty jest już drugą z kolei. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu  liderzy Nowej Prawicy zaproponowali tę formę słownego pojedynku Robertowi Chomie.

W kwestii odrzuconego przez sąd pozwu przeciwko Oleszkowi, rzecznik prasowy komitetu Marcin Radochoński,potępił  takie próby blokowania kampanii wyborczej.  – Robimy kampanię rzetelną i  uczciwą, nie damy się zastraszyć.