Pomóżmy Linii 102

20 marca 2019

Przemyskie Stowarzyszenie Linia102.pl zwraca się z prośbą o pomoc w stworzeniu kolejnych  atrakcji turystycznych w  Przemyślu – „Kawiarenki pod semaforem”, „Muzeum braci kolejarzy” oraz „Sypialni dla Turystów – Rowerzystów”. Wszystko to ma znajdować się w przejętych w 2018 roku od PKP Intercity dwóch wagonach kolejowych. 

Aby „Kawiarenka pod semaforem” funkcjonowała, potrzebne są m.in. remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, przyłącza elektryczne, zestaw do monitoringu obiektu i fundusze na pokrycie kosztów czynszu i opłat za 2019.

Koszty tego przedsięwzięcia przekraczają jednak możliwości finansowe stowarzyszenia, dlatego potrzebne jest wsparcie mieszkańców miasta. W tym celu powstała zbiórka internetowa na portalu pomagam.pl, na którą można wpłacać dowolne datki.

 

Każda z osób, które zdecydują się wesprzeć projekt, zostanie umieszczona w specjalnej księdze dla wspierających inicjatywę Stowarzyszenia.

Przemyskie Stowarzyszenie linia 102.pl działa społecznie w celu reaktywacji połączeń kolejowych relacji Przemyśl – Bieszczady przez Niżankowice, Chyrów (na terenie Ukrainy), które zostały zawieszone w 1994 roku. Poczynione zostały już pierwsze poważne kroki ku realizacji tej idei – ministrowie infrastruktury Polski i Ukrainy złożyli deklaracje na projekt przeznaczenia 50 mln złotych na prace przy torach po polskiej stronie i skomunikowanie pociągów z infrastrukturą po stronie ukraińskiej.

Według prognoz prezesa stowarzyszenia Linia 102.pl pociągi do Niżankowic mogłyby ruszyć już za dwa lata.

Link do zbiórki na pomagam.pl

www.pomagam.pl/linia102?fbclid=IwAR1BnujJkqwT63Wjs1FRbnft2dD21ZcGqqZcInw5cvbRvM6ueGRx30Y2LT8