Przemyska policja organizuje punkt doradczy dla ofiar przestępstw

20 lutego 2014

Już w najbliższy poniedziałek tj. dwudziestego czwartego lutego rozpocznie się po raz kolejny akcja mająca na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.W trakcie tych siedmiu dni przemyska policja zorganizuje punkt doradczy w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Bohaterów Getta 1, w pokoju 132 oraz uruchomi telefon zaufania.

Pomocą będą słuzyć policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Przemyślu oraz reprezentanci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Zespołu Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Minister Sprawiedliwości.Projekt ten jest realizowany przy współpracy m.in. z sądami, prokuratorami, organizacjami samorządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi Policji.

Zainteresowani mogą się zgłaszać osobiście lub pod nr telefonu 16 6773343.