Podkarpackie Dni Onkologiczno – Chirurgiczne na Zamku Kazimierzowskim

14 maja 2014

W sobotę na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyło się sympozjum naukowe Podkarpackie Dni Onkologiczno – Chirurgiczne. Konferencję zorganizowano już po raz piętnasty, a patronat honorowy nad nią objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Jest to okazja do dzielenia się nowymi osiągnięciami w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, Oddział Podkarpacki Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Sympozjum składające się z dwóch części otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego lek. med. Maciej Lewicki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.Część pierwszą poprowadził prof. Adam Dziki, który omówił aktualne metody na temat technik laparoskopowych w chirurgii jelit. Drugiej części towarzyszył wykład prof. Grzegorza Wallnera „Rak połączenia przełykowo-żołądkowego”. Wygłoszone referaty podsumowywano dyskusją.

Tadeusz Pióro z Zarządu Województwa Podkarpackiego podkreślił, że wzrost zachorowań na nowotwory powoduje iż utworzenie nowoczesnej bazy do leczenia onkologicznego jest priorytetem dla samorządu wojewódzkiego.

W trakcie sympozjum lek.med. Maciej Lewicki podziękował prof. Adamowi Dzikiemu za pełnienie funkcji przewodniczącego Komitetu Naukowego oraz wyróżnił osoby, które od samego początku aktywnie wspierają spotkania.

Prof. Adam Dziki i prof. Grzegorz Wallner otrzymali pamiątkowe dzwony z odlewni Felczyńskiego w Przemyślu.

Foto. podkarpackie.pl