Pięć „zielonych pasów” na przejściu granicznym w Medyce

16 września 2014

Na przejściu granicznym w Medyce, na kierunku wjazdowym do Polski pojawiły się kolejne „zielone pasy”. Do trzech, które funkcjonowały dotychczas dołączono dwa następne.

Od poniedziałku, 15 września na przejściu granicznym w Medyce, przy wjeździe do Polski funkcjonuje pięć pasów „nic do oclenia”. Dotychczas były, to trzy pasy. Po wprowadzonych zmianach jedynie jeden, szósty pas będzie przeznaczony dla podróżnych przewożących towary podlegające ocleniu.

Zmiany wprowadzone na okres trzech tygodni mają pokazać, na ile przyśpieszą one odprawę i zwiększą przepustowość przejścia.

Do tej pory, wjeżdżający do Polski podróżni nie posiadający towarów do zgłoszenia często oczekiwali w kolejce razem z posiadającymi towary do oclenia, co znacznie wydłużało czas oczekiwania i odprawy granicznej.