Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zorganizowała debatę o ekonomii społecznej

14 marca 2018

W dniach od 19 – 21 stycznia w Horyńcu Zdroju w powiecie Lubaczowskim odbyła się debata na temat EKONOMII SPOŁECZNEJ. Organizatorem debaty była Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Jej głównym celem jest zapoznanie społeczności lokalnej oraz studentów uczących się w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z tematem ekonomii społecznej, zakresem jej działań, celami które realizuje z użyciem narzędzi porównawczych.

Organizatorzy mają nadzieję, że „Debata Oksfordzka o ekonomii społecznej” posłuży do rozwoju kolejnych inicjatyw społecznych oraz przełoży się na działania praktyczne uczestników projektu.

W debacie wzięli udział studenci II roku Stosunków Międzynarodowych PWSW:

  1. Adria Gerula
  2. Katarzyna Hałek
  3. Kamila Olech
  4. Wiktoria Chuba
  5. Marta Kożuszko
  6. Nazar Teliszewski

Tematy poruszane w trakcie debaty:

  1. ekonomia społeczna – potrzebna czy niepotrzebna
  2. analiza przedsiębiorstw ekonomii społecznej na przykładzie hiszpani
  3. czy możliwy jest rozwój ekonomii społecznej w Polsce, tak jak w krajach Europy Zachodnie?