Otworzono nowy odział szpitala psychiatrycznego w Żurawicy [Galeria zdjęć]

29 lipca 2015

W Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy otwarto nowy oddział psychiatryczny. Koszt inwestycji wyniósł 4 mln 550 tys. zł i w całości został pokryty ze środków samorządu wojewódzkiego.

Budowa nowego oddziału psychiatrycznego nr 2 rozpoczęła się w roku 2010, a zakończyła 15 czerwca tego roku. Inwestycja ta była możliwa dzięki samorządowi województwa podkarpackiego, który na ten cel przeznaczył kwotę 4 mln 550 tys. zł, z czego 596 tys. przeznaczono na zakupiony sprzęt. Odkąd placówka ta podlega pod niego zainwestowano tutaj już 15 mln zł.

Budynek wykonano w sposób optymalizujący jego wydajność energetyczną. Wyposażono go w nowoczesną instalację sanitarną, grzewczą, elektryczną, a także sprzęt niezbędny w procesach hospitalizacji pacjentów. W pełni został on dostosowany do wymów ministra zdrowia. Znacznie poprawiła się jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów dotkniętych chorobą psychiczną dzięki bazie łóżkowej zwiększonej o kolejnych 36. Spośród tych łóżek 10 z nich sterowanych jest elektrycznie, co umożliwia ułożenie pacjentów w różnych pozycjach dostosowanych do ich stanu zdrowia. Koszt jednego łóżka tego typu, to 10 tys. zł.

Przebywający tutaj pacjenci ulokowani są w salach 4 lub 2 -osobowych oraz izolatkach. Pomieszczenia są klimatyzowane, posiadają zewnętrzne rolety. Pokój pielęgniarek stanowi centrum dowodzenia z lustrem weneckim i monitoringiem wszystkich sal. Oddział psychiatryczny nr 2 został posiada również instalację nagłośniającą, która umożliwia słuchanie muzyki.

Budynek podzielono na dwie części, jedna z nich to oddział zaś druga to pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna i archiwum medyczne. Dotychczas tutejsze w tutejszym archiwum można było zgromadzić 20 tys. akt, dzięki utworzonym 3 nowym pomieszczeniom wyposażonym w nowoczesne szafy kartoteczne typu IPN, możliwe jest przechowywanie 60 tys. akt.

Standard usług podniósł się. Jako szpital psychiatryczny osiągamy coraz wyższy poziom mówi Mariusz Kwaśny dyrektor placówki – Obecnie w szpitalu jest 230 pacjentów, w tym na oddziale psychiatrycznym 96. Jest, to pełne obłożenie, z zachowaniem minimalnej rezerwy dla pacjentów przywożonych w stanach ostrych.

Kolejnym krokiem będzie rozpoczęta już modernizacja oddziału psychiatrycznego nr 1. Na ten cel marszałek województwa przeznaczył 2 mln 300 tys. zł. W Szpitalu w Żurawicy leczone są osoby nie tylko z Podkarpacia, ale z całej Polski.

W uroczystym otwarciu nowego oddziału wzięli udział pracownicy placówki, zaproszeni gości, wśród których byli m.in.: Stanisław Kruczek z zarządu wojewódzkiego, senator Andrzej Matusiewicz, arcybiskup Józef Michalik. O szpitalu tym jako szczególnym miejscu, gdzie osoby poranione mogą wracać do zdrowia mówił S.Kruczek. Senator A.Matusiewicz podkreślił zaś jak ważna jest praca tutaj, która jest powołaniem i misją. Pomimo trudnych i szczególnych warunków w jakich pracuje ta wykwalifikowana kadra wciąż nie jest wynagradzana w należyty sposób.

Anna Fortuna

[Not a valid template]