Samorząd wojewódzki obradował w Przemyślu

14 lipca 2014

W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej obradował samorząd wojewódzki. Głównym tematem spotkania była kultura.

W trakcie obrad, które odbyły się w Przemyślu rozmawiano o przyszłości jednostek kulturalnych samorządu wojewódzkiego, które działają w naszym mieście. Poruszono również temat projektów kulturalnych, które mogłyby być finansowane w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na dniach zostanie ogłoszony nabór na część projektów pozakonkursowych dotyczących infrastruktury drogowej, kolejowej oraz służby zdrowia.

Obrady samorządu wojewódzkiego były również okazją do oficjalnego wręczenia Władysławowi Bukowskiemu nominacji na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Oznaczenia tego dokonał marszałek Władysław Ortyl.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przemyskich Rodzin Kresowych.