Szybkie i spokojne obrady przemyskiej Rady Miejskiej

22 sierpnia 2014

Wczoraj (czwartek, 21 sierpnia) późnym popołudniem, w przemyskim magistracie odbyła się LXVII (67) sesja Rady Miejskiej. W trakcie krótkiego posiedzenia przegłosowano 6 uchwał.

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalono ich granice wraz z numerami. Określono również liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Debatujący przegłosowali ustawę dotyczącą wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych.  Zgodzili się także na bezpłatne nabycie przez miasto działki przylegającej do terenów Strefy Ekonomicznej, co w przyszłości polepszy komunikację w okolicy.