Nowi funkcjonariusze BiOSG [zdjęcia]

5 stycznia 2019

14 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Ceremonia odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej oraz rodzin funkcjonariuszy.

Ślubowanie 14-osobowej grupy nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy odbyło się 4 stycznia br. Odebrał je komendant Bieszczadzkiego Oddziału płk SG Robert Rogoz.
W swoim wystąpieniu, zwracając się do nowo przyjętych, pogratulował im pozytywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego, życzył powodzenia w dalszych etapach szkolenia, a następnie – sukcesów w służbie. Podziękował również rodzinom i prosił o wsparcie dla nowicjuszy.

Nowo przyjęci to mieszkańcy Podkarpacia. Wśród nich są dwie kobiety.

Za kilka dni rozpoczną 8-miesięczne szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Po pozytywnie zdanych egzaminach, funkcjonariusze wrócą do Bieszczadzkiego Oddziału SG i rozpoczną służbę na polsko-ukraińskiej granicy państwowej.
W ubiegłym 2018 roku do służby w Bieszczadzkim Oddziale SG przyjętych zostało łącznie 90 nowych funkcjonariuszy. W roku bieżącym jest  planowane przyjęcie 120 osób.