Nowe dowody osobiste dopiero od marca

14 grudnia 2014

Nowe dowody osobiste miały wejść w życie w styczniu, jednak ze względu  na postulaty gmin, które wnioskowały o wydłużenie terminu będą one obowiązywały dopiero od 1 marca 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych, przesuwający termin wejścia w życie nowych przepisów na 1 marca 2015 r. Przesunięcie terminu jest odpowiedzią na postulaty gmin, które o to wydłużenie wnioskowały.

Przepisy znowelizowanej ustawy miały obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.. Przewidują one wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych, na który składają się m.in. rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych oraz Rejestr Stanu Cywilnego.

Dodatkowy czas pozwoli zweryfikować pracę nowych systemów, przygotować urzędników do obsługi rejestrów oraz wprowadzić zmiany w organizacji pracy urzędów.

Przedłużenie terminu obowiązywania nowych rozwiązań pozwoli zapewnić bezpieczne uruchomienie nowych systemów w 2 479 gminach w Polsce, bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli.