Nielegalne przekroczenie granicy

1 maja 2014

Kolejni cudzoziemcy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną z placówki w Stuposianach. Nielegalnie przekroczyli oni pieszo granicę z Ukrainy do Polski.

Rankiem 29 kwietnia w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej w Bieszczadach funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch mężczyzn. Zmarznięci i głodni nielegalnie w nocy przekroczyli granicę. 51-letni obywatel Ukrainy oraz 49-letni Azerbejdżanu mieli przy sobie jedynie suchy prowiant i mapę Europy. Mężczyźni chcieli znaleźć pracę w naszym kraju.

Tego samego dnia, wieczorem w miejscowości Bukowiec zatrzymano rosyjskiego obywatela narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemiec przekraczając nielegalnie granicę chciał dostać się do Niemiec, skąd został wydalony, a gdzie kilka lat wcześniej pracował. W dotarciu do celu miał mu pomóc wizerunek Dalajlamy XIV, który miał przy sobie i powtarzana na głos mantra. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów ani pieniędzy. Był przemoczony i głodny, a otrzymany ciepły posiłek na placówce SG był pierwszym od kilku dni.

Zatrzymanym cudzoziemcom grozi wydalenie na Ukrainę lub pobyt w Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.