Nagroda za siedzibę przemyskiej Biblioteki Publicznej

16 lipca 2014

Nową siedzibę Biblioteki Publicznej w Przemyślu nagrodzono za modernizację w Konkursie Budowa Roku Podkarpacia. Przemyski budynek znalazł się wśród 23 nagrodzonych obiektów na terenie Podkarpacia.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie miała miejsce gala Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2013. Nagrodzono 23 obiekty, wśród nich znalazła się nowa siedziba Przemyskiej Biblioteki Publicznej, za rewitalizację kompleksu powojskowego przy ulicy Grodzkiej.

Nagroda pierwszego stopnia i tytuł Budowa Roku Podkarpacia dla inwestora, czyli Gminy Miejskiej Przemyśl, przypadła w kategorii „Obiekty modernizowane”. Statuetkę oraz dyplom z rąk marszałka Władysława Ortyla odebrał w imieniu prezydenta Przemyśla Naczelnik Wydziału Inwestycji Leszek Strojny.

Konkurs został zorganizowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko – Lubelski.