Na ścianie kamienicy na ul. Mickiewicza powstał mural

18 października 2016

Z inicjatywy Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla na ścianie kamienicy Mickiewicza 17 powstał mural. Nawiązuje on do najlepszych tradycji z jakich słynie nasze miasto.

Mural składa się z kilku elementów : fajki – symbolizującej 150-letnią historię przemyskiego fajkarstwa, dzwonu – będącego wyrazem przywiązania naszego miasta do wielowiekowej tradycji ludwisarstwa, fortecznej armaty, która jest odniesieniem do Twierdzy Przemyśl – jednej z największych fortyfikacji w Europie. Kolejnym elementem jest wieża zegarowa, która jako charakterystyczny budynek w panoramie miasta jest nawiązaniem do wielostylowej architektury Przemyśla i jego dziedzictwa kulturowego.

sciana

Wszystkie te symbole są „wpięte” w ludzkie serce, co jest podkreśleniem ich doniosłej roli dla tworzenia miejskiego życia i jego wyjątkowości, które odróżnia go od innych organizmów miejskich i stanowi impuls do jego rozwoju. Poza tym kompozycja ta nawiązuje również do miejsca, w którym się znajduje, tj. Śródmieścia, które jest swego rodzaju sercem miasta, gdzie tętni jego codzienne życie.

Autorami koncepcji jak i wykonawcami muralu są dwaj przemyślanie, artyści-plastycy, autorzy licznych murali i graffity w Krakowie i Przemyślu, uczestnicy różnych festiwali i eventów, także tych organizowanych w Przemyślu jak np. „Święto ulic Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej” gdzie prezentowali swoje prace. Ponadto jedna z tych osób jest również autorem efektownego muralu „Przemyśl wita”, który powstał na stacji kolejowej Przemyśl – Zasanie.

Pragniemy zaznaczyć, że murale są powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie formą komunikacji pomiędzy artystami a szerokim gronem odbiorców. Poprzez swoją obecność w przestrzeni publicznej dają możliwość mieszkańcom miasta codziennego obcowania ze sztuką i rozwijania ich odczuć estetycznych poprzez otwarcie na nową formę ludzkiej twórczości. Poza wymiarem socjologicznym i artystycznym pełnią też rolę funkcjonalno-użytkową, gdyż nadają nową funkcję obszarom, które do tej pory pozostawały zdegradowane lub niezagospodarowane zmieniając tym samym ich oblicze – mówią członkowie Stowarzyszenia – Jako Forum Rozwoju Przemyśla mamy nadzieję, że wykonany przez nas mural spotka się z pozytywnym odbiorem Przemyślan, co będzie zaczątkiem do kolejnych projektów, które wydatnie wpłynął na poprawę estetki niektórych części naszego miasta.