Na przemyskim Zamku Kazimierzowskim odbył się Przegląd Młodych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” [zdjęcia]

23 maja 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu był organizatorem IX Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Zwycięzcą zostało Gimnazjum nr 5 w Przemyślu i to ono będzie reprezentować powiat przemyski w eliminacjach wojewódzkich.

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z szeroko rozumianego zdrowia publicznego, w ramach swojej działalności podejmuje różne działania z zakresu profilaktyki, które mają na celu kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych wśród lokalnej społeczności oraz przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej. Jednym z takich działań jest właśnie organizowany co roku Przegląd Małych Form Teatralnych.
Celem przeglądu jest edukacja młodzieży z zakresu uzależnień od tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz cyberprzestrzeni. Główne przesłania konkursu, to promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych oraz kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

W tym roku do przeglądu zgłosiło się 8 szkół.

Tematyka przeglądu obejmowała profilaktykę uzależnień, zachowań patologicznych oraz promocję alternatywnego postępowania wobec patologii, kształtowanie prawidłowych zdrowych postaw, odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich bliskich.
Uczniowie mogli zaprezentować dowolne formy teatralne i muzyczne: teatr żywego słowa, pantomima, teatr tańca, teatr cieni, monodram, musical albo formy mieszane. Występ nie mógł przekroczyć 20 min.

Jury oceniało: walory profilaktyczne inscenizacji, zgodność treści i przesłania z tematyką przeglądu, dobór środków artystycznych, oryginalność i spójność prezentacji. Maksymalnie można było uzyskać 24 pkt.

Wyniki konkursu

I miejsce Gimnazjum nr 5 w Przemyślu z inscenizacją „Nie taki diabeł straszny” – szkoła będzie reprezentować powiat przemyski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w czerwcu
II miejsce Gimnazjum w Żurawicy – „Bądź sobą”
III miejsce Gimnazjum w Birczy – „Mur”
IV miejsce Gimnazjum nr 1 w Przemyślu – „Świat należy do Ciebie”
V miejsce Gimnazjum nr 4 w Przemyślu – „Stop uzależnieniom”
VI miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu – „Moje życie, mój wybór”
VII miejsce Gimnazjum w Hermanowicach – „Spotkanie anonimowych samobójców”
VIII miejsce Gimnazjum w Orzechowcach – „Żniwa”.

Anna Fortuna