Można brać udział w konsultacjach nad koncepcjami przyszłości przemyskiego mostu kolejowego

23 sierpnia 2016

Ruszyły konsultacje nad koncepcjami przyszłości przemyskiego mostu kolejowego. Głosować można do 12 września, za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza mieszkańców naszego miasta do wypowiedzenia się w sprawie przyszłości mostu kolejowego na rzece San. Do wyboru są dwie koncepcje budowy nowego mostu kolejowego. Każda z nich ma swoje zalety i wady.

Swoje zdanie można wyrazić w dwojaki sposób : biorąc udziału w sondzie lub poprzez pisemne wyrażenia swoich przemyśleń i przesłanie ich mailem na skrzynkę : kpm@um.przemysl.pl lub na adres 37-700 Przemyśl ul. Rynek 1. Obie formy konsultacji będą prowadzone do 12 września 2016 r. (włącznie).

PKP PLK S.A. zapewnia, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację tego zadania, którego wartość szacowana jest na około 40 mln zł. Na chwilę obecną trudno jest określić kiedy inwestycja będzie realizowana, ale ze względu na skomplikowane procedury uzgodnieniowe m.in. konieczność uzyskania decyzji środowiskowej dla obszaru NATURA 2000, budowa planowana jest ok. 2020 r.

Adres strony, na której możemy wziąć udział w sondzie:

http://przemysl.pl/44561/wez-udzial-w-konsultacjach-nad-koncepcjami-przyszlosci-mostu-kolejowego-w-przemyslu.html .