Robert Choma chce więcej wojska w Przemyślu: „Trzeba się odgrodzić od Moskala”

11 września 2014

Zapewnienie o niepowstaniu drogi pomiędzy ul Grunwaldzką a 3 Maja, perspektywa mostu łączącego ulicę Węgierską z Sanocką oraz zwiększenie liczebności wojska w Przemyślu, to tylko niektóre tematy jakie pojawiły się podczas spotkania prezydenta Chomy z mieszkańcami Osiedla Salezjańskiego.

W poniedziałkowe popołudnie w klubie osiedlowym przy ulicy Glazera odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla Salezjańskiego z jego mieszkańcami. Uczestniczył w nim prezydent Robert Choma wraz ze swoim zastępcą.

Zebranie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności zarządu oraz omówienia planów na przyszłość. Do tej pory udało się m.in.: przebudować drogi pomiędzy blokami Glazera 3 i 5 jak również przy ulicach Westerplatte i Zawiszy Czarnego, modernizacji uległ parking przy bloku nr 36, odnowiono część schodów znajdujących się na osiedlu.Wszystkie te inwestycje były możliwe dzięki współpracy zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową oraz urzędem miasta. W dalszych planach znajdują prace związane z zielenią, szczególnie dotyczące przycięcia niektórych drzew w górnej części osiedla. Jest, to kwestia niejednokrotnie zgłaszana przez mieszkańców osiedla, a uzależniona od decyzji konserwatora zieleni.

Mieszkańcy po raz kolejny, tym razem od prezydenta miasta usłyszeli zapewnienie, że nie powstanie droga łącząca Zasanie I i Zasanie II. Robert Choma dodał, że w żadnym wypadku nie jest to tylko obietnica przedwyborcza, a uznanie racji i argumentów mieszkańców, którzy się sprzeciwiali. Nie powstanie również ścieżka rowerowa na tej trasie, gdyż była ona zaprojektowana do drogi. Prezydent podkreślił bardzo dobrą współpracę z zarządem osiedla, która w dużej mierze tak się układa dzięki aktywności mieszkańców. Chciałby również by w przyszłości w miarę możliwości były realizowane wszystkie projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego. Na chwilę obecną zadania, które nie wygrały w budżecie, a są koniecznością w momencie pojawienia się rezerw finansowych są z nich realizowane, tak jak np.: nawierzchnia dla pieszych przy pomniku Orląt Przemyskich czy też wspomniana już droga pomiędzy blokami Glazera 3 i 5.

Prezydent Przemyśla poinformował również zgromadzonych o możliwości powstania mostu w okolicy tzw. żółtej rury łączącego ulicę Węgierską z ulicą Sanocką co przyczyniłoby się do odciążenia miasta oraz byłoby udogodnieniem dla przejezdnych. W kierunku realizacji tego projektu trwają negocjacje, zostałby on zrealizowany z perspektywy finansowej 2014-2020. Robert Choma odniósł się również do sytuacji po wschodniej stronie granicy Putin nie odpuści aż w końcu się do nas dobierze, trzeba się mocno odgrodzić od Moskala”. Dlatego priorytetem jest zwiększenie liczebności wojska w naszym mieście. Kwestię tą ma zamiar zgłosić podczas święta batalionu w Przemyślu.

Mieszkańcy korzystając z obecności prezydenta nie kryli swojego oburzenia dotyczącego zaniedbanego Placu Pileckiego. W odpowiedzi usłyszeli, że plac został sprzedany i miasto ma ograniczony wpływ na jego właściciela, może jedynie nakazać uprzątnięcie terenu.

Podczas spotkania poruszono również temat bezpieczeństwa na osiedlu. Według danych Straży Miejskiej przez okres wakacyjny na osiedlu Glazera było 16 interwencji. Ze względu na wzrost przestępczości na blokach pojawią się na pewno cztery kamery.