Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu ma już 65 lat

22 listopada 2016

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu świętował jubileusz 65 -lecia.

W dniu 17 listopada Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu świętował swój jubileusz 65 – lecia. Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych na tą okazję gości, zaprezentowano program artystyczny pt.: „Na stacji kolejowej MDK”. Podczas tej akademii wystąpiły grupy taneczne oraz zespół młodych flecistów, usłyszeć można było covery utworów M. Jacksona i zespołu Deep Purple w interpretacji młodych, zdolnych wykonawców. Na koniec uroczystości naczelnik Wydziału Oświaty w Przemyślu Elżbieta Tarnawska wręczyła pamiątkowe medale nauczycielom oraz wszystkim pozostałym pracownikom, podkreślając przy tym ich duży wkład i zaangażowanie w pracę.

W 1946 r., Powiatowy Urząd Repatriacyjny przekazał budynek harcerzom, którzy go wyremontowali i przystosowali do działalności kulturalnej i oświatowej. W 1949 roku powstał Dom Harcerza, który na przełomie 1951/1952 roku przejęło Ministerstwo Oświaty. W roku 1957 przemianowano Dom Harcerza na Młodzieżowy Dom Kultury. Wtedy też powstały nowe koła zainteresowań: językowe, filatelistyka, powiększyła się liczba kółek tanecznych, teatralnych, technicznych i sportowych. W 1959 roku wprowadzono zajęcia elektrotechniczne, radiotechniczne, kroju i szycia oraz kajakowe. Zorganizowano również orkiestrę rozrywkową, a także otwarto dla starszej młodzieży klub „Feniks”.

Obecnie Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką kształcenia pozaszkolnego, działającą w ramach systemu oświaty. W roku szkolnym2016/2017 działa ponad 40 grup, głównie w sekcjach: muzycznej i plastycznej, ale także sportowej, komputerowej, medialnej i literackiej, językowej, wolontariatu i zajęć ikonograficznych, w których uczestniczy ponad 800 uczniów. Zajęcia prowadzone są 6 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Nauczyciele wraz z uczniami uczestniczą w wielu imprezach plenerowych na terenie Przemyśla. Są to, m.in.: Wincentiada, Przemyskie Święto Ulic, Światowe Dni Turystyki, Święto Zamku Kazimierzowskiego, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wiele innych. MDK jest organizatorem wielu konkursów i przedsięwzięć o charakterze kulturalno – edukacyjnym, m.in.: Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej, Kryształowy Bocian – konkurs piosenki dziecięcej. Z pieśnią do niepodległości – konkurs piosenki patriotycznej, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MDK, Przemyskie Talenty – cykl turniejów szachowych. Ponadto organizowanych jest wiele rajdów pieszych i rowerowych, konkursów plastycznych, warsztatów artystycznych. Uczniowie uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych na terenie miasta. MDK także chętnie współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi oraz instytucjami kulturalnymi z naszego regionu. W ostatnich latach stale rośnie liczba uczestników zajęć pozaszkolnych.

W sobotę, 19 listopada 2016 odbyły się dwa turnieje sportowe z okazji jubileuszu, Turniej Tenisa Stołowego oraz błyskawiczny turniej szachowy dawnych i obecnych wychowanków sekcji szachowej MDK. Na uroczystym otwarciu był obecny m.in. Piotr Pilch – dawny szachista MDK – dziś zaś dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Przybył także założyciel sekcji szachowej i pierwszy instruktor – Antoni Ptasznik, zwany powszechnie przez wychowanków „Druhem”. Na starcie stanęło 20 zawodników w wieku od 6 lat do 80+, którzy rozegrali turniej w dwóch grupach wiekowych.