Lokale komunalne przy ulicy Tarnawskiego są już w użytku

18 września 2016

W dniu 15 września odbyło się uroczyste oddanie do użytku lokali komunalnych przy ul. Tarnawskiego 13 i 15. W pomieszczeniach byłego Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących powstało 26 mieszkań.

Adaptację przeprowadzono z środków własnych Miasta – 2 089 195,68 zł oraz dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego (40%) -1 392 797,12 zł – w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

O dobrze wykorzystanych środkach finansowych na tą inwestycję mówił prezydent miasta Przemyśla Robert Choma – Przez wiele lat oczekiwana adaptacja pomieszczeń w budynku, który niszczał. W tej szkole kończył karierę zawodową – nauczycielską mój ojciec, który był tutaj dyrektorem i cieszę się, że udało się tak zmodyfikować ten budynek, który nadal służy ludziom. Mieszkania są piękne, zmieniła się też okolica. Niebawem przy ulicy Leszczyńskiego powstanie kolejna inwestycja, deweloper wybuduje tam pięć bloków.

Miasto Przemyśl jest na Podkarpaciu największym beneficjentem w zakresie wykorzystania środków z rządowego programu. Od początku istnienia powstało 85 mieszkań socjalnych i komunalnych. Inwestycje to kwota prawie 11 mln zł, a dofinansowanie, które otrzymał Przemyśl, to prawie 3 mln zł – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Maciej Kotulski dyrektor Oddziału w Rzeszowie.

Inwestycja powstawała przez dwa lata. Przebudowa objęła wykonanie robót budowlanych w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcję, remont elewacji, wykonanie izolacji pionowej i wzmocnienie fundamentów oraz instalacyjnych w tym: instalacje elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjna, domofonowa, telefoniczna i odgromowa. Zagospodarowany został także otaczający budynki teren, z wykonaniem miejsc parkingowych, osłony kontenerowej, placu zabaw i zieleni.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa rekomendowała prezydentowi mieszkańców, którzy są przeznaczeni do tej lokalizacji na Tarnawskiego. Były tu brane pod uwagę dwa kryteria. Po pierwsze są to mieszkańcy, którzy w tej chwili korzystają z zasobu lokalnego Gminy Miejskiej Przemyśl, czyli zwalniają te mieszkania, komisja zadała sobie trud i odwiedziła te mieszkania. Chcemy jakby zadbać o tych lokatorów, którzy teraz dbają o nas zasób mieszkaniowy. Drugie kryterium, to jest dochodowe, tak aby przyszli lokatorzy byli w stanie płacić czynsze – wyjaśnia zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań, to 1 287,08 m2.