List otwarty w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 2 w Przemyślu

23 czerwca 2015

List otwarty Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Przemyślu Do Rady Miasta Przemyśl dotyczący zmiany siedziby szkoły.

W marcu br. otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta projekt uchwały Rady Miasta dotyczący włączenia Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Projekt jednocześnie zakładał zmianę siedziby Gimnazjum Nr 2 z ul. Ratuszowej 1 na ul. Kilińskiego 10. Projekt ten podyktowany był nadmiernymi kosztami utrzymania budynków obu szkół. Przy wspólnym użytkowaniu jednego budynku, koszty te nie obciążałyby w takim stopniu budżetu miasta. Rady Pedagogiczne obu zainteresowanych szkół jednomyślnie zaopiniowały w/w projekt pozytywnie, uznając przedstawione w projekcie argumenty.

Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 2 poparła projekt, gdyż uważamy, że skoro Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi nie może funkcjonować w zajmowanym dotychczas budynku, najlepszym rozwiązaniem przede wszystkim dla uczniów jest przyłączenie szkoły do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących.

Do dnia dzisiejszego Rada Miasta Przemyśla nie podjęła żadnej uchwały w tej sprawie. Na dodatek pojawił się nowy projekt, tym razem autorstwa przewodniczącego Komisji Oświatowej, o przeniesieniu G-2 do budynku, w którym mieści się Gimnazjum Nr 3, przy ul. Łukasińskiego 7. Takiego absurdu jeszcze w naszym mieście nie było! Nauczyciele i rodzice uczniów kategorycznie sprzeciwiają się takiej opcji. Oprócz niewątpliwej dezorientacji rodziców przy takim rozwiązaniu nasiliłyby się dodatkowo konflikty pomiędzy uczniami obu rywalizujących gimnazjów. Tak duże skupisko uczniów w tym samym wieku generuje wzmożone problemy wychowawcze.

Przy takiej ilości kontrargumentów twórcy tego projektu nie potrafią podać ani jednego racjonalnego argumentu, w czym ich opcja jest lepsza.
Rok szkolny dobiega końca. Nauczyciele nie wiedzą, gdzie będą uczyć, rodzice nie wiedzą, gdzie będą posyłać swoje dzieci, dzieci nie znają drogi do swojej nowej szkoły. Dyrektor Gimnazjum Nr 2 nie ma pojęcia, jak technicznie w czasie trwania wakacji poinformować swoich uczniów o zmianie siedziby szkoły. Dyrektor ZSzEiO kończy remont pomieszczeń dla uczniów naszej, ma przygotowany plan przetransportowania i zagospodarowania w nowych warunkach i po niemal zerowych kosztach. Zależy temu miastu na oszczędnościach w budżecie czy nie? Zależy na dobru uczniów, czy w imię załatwienia prywatnych i politycznych rozgrywek niech się z nimi dzieje, co chce? Zależy na zachowaniu dorobku i tradycji jednej z najstarszych szkół w mieście, czy tradycja i historia nie ma tu znaczenia?

Nauczyciele i rodzice uczniów Gimnazjum nr 2 w Przemyślu