Królowa Jadwiga została patronką Zespołu Szkół w Ostrowie [Galeria]

12 czerwca 2014

W dniu dzisiejszym, w Ostrowie odbyło się uroczyste nadanie imienia Św. Jadwigi Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Placówka otrzymała również sztandar szkoły.

Obchody rozpoczęła msza św., tuż po niej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski, wicestarosta przemyski Marek Kudła, sołtys Ostrowa Jerzy Jankowski, bp Adam Szal, poseł na Sejm RP Marek Rząsa oraz przedstawiciele biur poselskich, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, mieszkańcy.

Dumę i radość z przywrócenia patronki szkole wyraził dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Grzegorz Kozioł. Podkreślił, że ma nadzieję, że jego uczniowie będą czerpać od św. Jadwigi wartości, przede wszystkim skromność i umiłowanie do nauki.

Przybyli goście dziękowali tym, którzy przyczynili się do realizacji tej idei, życzyli sukcesów i pomyślności w dalszej działalności szkoły.

Absolwentami tej szkoły jest wójt Witold Kowalski oraz sołtys Jerzy Jankowski, który 70 lat temu uczęszczał do pierwszej klasy, na dowód czego pokazał swoje świadectwa szkolne.

Po przemówieniach dyrektor Kozioł przekazał sztandar uczniom. Następnie młodzi ludzie uroczyście ślubowali.

Kolejnym punktem obchodów było wbicie pamiątkowych gwoździ z imieniem i nazwiskiem przez obecnych gości. Całość zakończył występ artystyczny.

W 1885 r w Ostrowie powstała Szkoła Ludowa Publiczna. W latach 1908/09 w tej szkole uczyło się 185 dzieci. Imię św. Jadwigi szkoła nosiła jeszcze przed 1939 r, zniesiono je w latach 50 XX wieku. W 1999 r w wyniku reformy szkolnej powstał Zespół Szkół.

Anna Fortuna

Fotografował starym, radzieckim i jak się okazało nie całkiem sprawnym obiektywem Helios:  Piotr Gdula