Krok po kroku. Urlop macierzyński i rodzicielski.

24 marca 2014

Przyjście na świat dziecka, to bardzo ważny moment w życiu pracujących rodziców. Szczególnie w pierwszych tygodniach u małego człowieka istotna jest obecność matki czy ojca. Dlatego też Kodeks Pracy przewiduje szereg rozwiązań ułatwiających pobyt w domu z dzieckiem.

Ojcowie coraz częściej wykorzystują możliwość wzięcia urlopu by opiekować się nowo narodzonym dzieckiem. Takie prawo przysługuje im od czterech lat.

W chwili obecnej nawet przez rok czasu można nie pracować i dostawać zasiłek macierzyński. Nowe zasady przewidują po urodzeniu dziecka możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Roczny urlop macierzyński (52 tyg.) mogą dzielić między sobą matka i ojciec dziecka.

W 2014 roku opiekujący się dzieckiem rodzic będzie mógł skorzystać z :

  • urlopu macierzyńskiego – trwa on 20 tyg. (w przypadku urodzenia jednego dziecka), z czego 14 jest zarezerwowanych dla matki,urlop ten trzeba wykorzystać w całości;

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego – jest to 6 tyg., można go wykorzystać po podstawowym urlopie macierzyńskim, w pełnym wymiarze lub tylko w części;

  • urlopu rodzicielskiego – przez okres 26 tyg., warunkiem jego udzielenia jest wykorzystanie bezpośrednio przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze;

Dodatkową okolicznością kiedy to ojciec może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego jest sytuacja, w której matka dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia, który uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Rozpoczynając urlop macierzyński należy zdecydować czy chce się otrzymywać zasiłek w wysokości 100 % przez pierwsze pół roku, a 60 % przez kolejne pół, czy też przez cały rok 80 % zasiłku. Przy rezygnacji z urlopu rodzicielskiego i korzystaniu jedynie z macierzyńskiego zasiłek wyniesie 100%.

Będąc na dodatkowym urlopie macierzyńskim istnieje możliwość działalności zarobkowej, ale nie może ona przekroczyć 1/2 etatu oraz musi być u pracodawcy, który udziela nam tego urlopu.

Czas urlopu macierzyńskiego to okres, w którym zarówno matka jak i ojciec podlegają ochronie, dlatego pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę.

fot sevenbates sxc.hu