Konkurs wiedzy pożarniczej w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

18 kwietnia 2014

11 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” odbył się w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Wzięli w nim udział finaliści eliminacji gminnych w poszczególnych grupach wiekowych.

Turniej otworzył Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek, który był patronem konkursu, a Witold Kazienko prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemyślu powitał uczestników.

W finale wzięło udział 57 uczniów, którzy rozwiązywali test, a następnie Ci którzy zdobyli w nim największą liczbę punktów odpowiadali przed jury. Ze względu na wysoki poziom wiedzy wśród uczniów nie obyło się bez dogrywek.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Zając Roksana – SP w Nizinach,
2. Galanty Tomasz – SP w Orłach,
3. Stawarz Weronika – SP w Łętowni .

II grupa wiekowa (gimnazja):
1. Maculak Kamila – Gimnazjum w Birczy,
2. Drozd Aneta – Gimnazjum w Orłach,
3. Maciejowski Tomasz – Gimnazjum w Hermanowicach.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Kazieczko Kamil – I LO w Przemyślu,
2. Wiśniowski Andrzej – Technikum nr 4 Przemyślu,
3. Kostecki Michał – I LO w Przemyślu.

 Nagrody zwycięzcom wręczyli : Wicestarosta Powiatu Przemyskiego Marek Kudła, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu mł. Bryg. Artur Domagalski oraz prezes ZOP ZOSP RP w Przemyślu Witold Kazienko. Wszyscy uczniowie za uczestnictwo otrzymali dyplomy i pamiątkowy nr czasopisma „Ziemia Przemyska”, a dwoje najmłodszych zostało wyróżnionych grami.

Laureaci eliminacji powiatowych wezmą teraz udział w turnieju na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 20 maja w Rudniku.

Turniej ma na celu popularyzację wśród młodzieży zagadnień ochrony pożarowejoraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Organizatorem finału był ZOP ZOSP RP w Przemyślu, KM PSP w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

fot. Zdzisław Wójcik