Kolejna szansa na rozbudowanie przemyskich podziemi

7 września 2018

Miasto po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie projektu „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Władze miasta ubiegają się o dofinansowanie projektu „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Celem projektu jest zagospodarowanie podziemi budynku przy Rynek 1 oraz podziemi i pomieszczeń budynku Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy Rynek 9 i Serbańska 7, a także połączenie ich za pomocą łącznika podziemnego. W ten sposób zyskają one nową funkcję edukacyjną, kulturalną, turystyczną, gospodarczą.

Chcemy pokazać Przemyśl z XVI i XVII w. W części muzealnej będzie m.in. można przy użyciu okularów 3D zwiedzić Przemyśl z tamtego okresu, zaprezentowane zostaną aspekty ukazujące jak miasto wówczas żyło (organizacja społeczna, wymiar samorządowy, jakie cechy funkcjonowały). Chcemy to przedstawić na tyle uniwersalnie żeby na przykładzie Przemyśla można było zobaczyć jak funkcjonowały ogólnie miasta w tej części Polski. Myślę, że będzie to jedna z większych atrakcji w mieście – mówi Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

W ramach projektu, m.in. zostanie przebudowana i wyposażona (scenografia, urządzenia multimedialne) istniejąca Podziemna Trasa Turystyczna, wybudowany zostanie podziemny łącznik pomiędzy nią, a budynkiem Rynek 9. Przebudowaniu ulec ma także północno-wschodnia część Rynku – zlikwidowanie nawierzchni asfaltowej, gdzie aktualnie znajduje się parking, wykonanie nawierzchni brukowej z kostki kamiennej i kamienia naturalnego po uprzednim przeprowadzeniu niwelacji terenu.

Szacunkowy koszt inwestycji, wyniesie ponad 9 mln zł, z czego dofinansowanie: 7 547 347,11 zł, wkład własny: 1 873 882,60 zł.

Fot. Piotr Michalski (visit.przemysl.pl)