„Kenia II” – wystawa przemyślanki siostry Agnieszki Mrugi [Galeria zdjęć]

9 sierpnia 2016

Przez miesiąc sierpień i wrzesień w Galerii Debiuty na Zamku Kazimierzowskim można oglądać wystawę fotografii siostry Agnieszki Mrugi „Kenia II”.

Siostra Agnieszka Mruga pochodzi z Przemyśla, ale na co dzień mieszka w Domu Generalnym Sióstr Felicjanek w Rzymie. Z wykształcenia jest filologiem anglistyki. Od wczesnej młodości interesowała się życiem i kulturą różnych społeczeństw. W latach 2013-2016 kilkakrotnie przebywała w Kenii, gdzie przyglądała się życiu rdzennych mieszkańców. Widząc problemy Afrykańczyków, takie jak : napięcia między grupami etnicznymi, skrajne ubóstwo graniczące z nędzą, pilną potrzebę edukacji – poruszona opowiada o nich w swoich fotografiach.

Pobyt tam nauczył mnie, że można żyć szczęśliwie posiadając bardzo niewiele lub wręcz niczego nie posiadając, gdyż szczęście nie jest uwarunkowane stanem posiadania lecz przyjazną obecnością ofiarowaną w darze drugiemu – mówi s.Agnieszka Mruga.

Od momentu wprowadzenia w Kenii obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym zauważono wzrost zainteresowania edukacją. Ubóstwo i skrajna nędza, mała ilość szkół wciąż są skuteczną przeszkodą w uzyskaniu dostępu do edukacji dla wszystkich. Siostry Felicjanki próbują tam podnosić poziom edukacji. Jednak na obszarach zdominowanych plemiennym stylem życia bardzo ciężko jest zmieniać świadomość ludzką nie naruszając ram kulturowych, np. dzieci mają obowiązek pracować aby pomóc w utrzymaniu rodziny. Za przeciwstawienie się tym zwyczajom czeka kara w postaci wykluczenia z plemienia. Siostry starają się przekonać, że tylko edukacja jest szansą na wyjście z ubóstwa. Temu służą programy realizowane w szkołach i internatach.

Na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” 2016 s. Agnieszka zdobyła nagrodę specjalną PKN UNICEF. Obecna wystawa w Galerii Debiuty to jej druga poświęcona tej tematyce.

no images were found