IV Piłkarskie Wtorki

1 lipca 2014

„IV Piłkarskie wtorki na Orliku” to turniej piłkarski, który ma na celu zorganizowanie podczas wakacji cyklicznych meczy piłkarskich odbywających się na boisku Orlik 2012 w Przemyślu oraz na terenie powiatów przemyskiego, jarosławskiego oraz przeworskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest szczególnie do dzieci oraz młodzieży, pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej, zagrożonych patologiami społecznymi.

Poprzez organizację tego turnieju, chcielibyśmy maksymalnie wyeliminować sytuacje, gdzie ulica staje się miejscem spędzania wolnego czasu często rodząc różnego rodzaju patologie. Zorganizowane w ubiegłym roku ”Piłkarskie wtorki” pokazały, że wystarczy zaangażowanie i zainteresowanie dorosłych, aby zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu. Pragniemy poinformować, że honorowy patronat nad imprezą objęli: Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki, Marek Rząsa, Poseł na Sejm RP, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Maria Dubrawska – Lichtarska, Burmistrz Przeworska, Wiesław Pirożek, Burmistrz Miasta Radymno oraz wójtowie gmin: Bircza, Fredropol. Dubiecko oraz Orły.

Organizatorzy: Biuro Poselskie Marka Rząsy Posła na Sejm RP, Klub Uczelniany AZS Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu.

Czas trwania: turniej odbywa się w każdy wtorek w lipcu i sierpniu, na Orlikach w Przemyślu, Przeworsku, Radymnie, Dubiecku, Birczy, Fredropolu oraz Orłach planowane zakończenie: 26.08. 2014 r.

gxv9wz5h