Inicjatywa lokalna. Spotkanie z icjatywy Urzędu Miasta z mieszkańcami Przemyśla

19 października 2014

Organizacja festynu, remont chodnika czy też zagospodarowanie terenu zielonego, to tylko niektóre z zadań jakie mogą zostać zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Z jej kryteriami oraz sposobem składania wniosków zapoznali się w piątek mieszkańcy Przemyśla.

W miniony piątek, w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyło się spotkanie mające na celu zapoznanie mieszkańców naszego miasta z inicjatywą lokalną. Zorganizowane zostało ono przez Urząd Miasta. Wielu Przemyślan nie zdaje sobie sprawy, że obok budżetu obywatelskiego można również realizować zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej.

Jest ona formą współpracy samorządu z mieszkańcami w celu realizacji zadań publicznych. Każdy mieszkaniec Przemyśla może złożyć taki wniosek lub też za pośrednictwem organizacji pozarządowej – stowarzyszenia, fundacji. Pomysł jest realizowany bez przepływu środków finansowych przy czynnym udziale mieszkańców. Miasto nie przekazuje pieniędzy, lecz pokrywa część lub całość kosztów.

Wnioskowany pomysł musi mieścić się w jednym z obszarów : działalność wspomagająca rozwój wspólnot ( np.: budowa lub remont dróg, kanalizacji, budynków stanowiących własność miasta ), działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, kultura, sztuka, wolontariat, edukacja, wychowanie, kultura fizyczna i turystyka, ochrona przyrody oraz porządek i bezpieczeństwo publicznej. W tych kryteriach mieści się np.: organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, turniejów sportowych, budowa chodnika. Nie ma również terminu określającego możliwość złożenia wniosku, można to zrobić w dowolnej chwili. Na przykład korytarze szkoły potrzebują oświetlenia. Wówczas rada rodziców może złożyć o nie wniosek , urząd miasta zakupi lampy, a rodzice je zainstalują lub też z własnych środków opłacą osoby, które to wykonają.

Rocznie w ramach inicjatywy lokalnej w Przemyślu jest podpisywanych około 100 umów z organizacjami pozarządowymi.