Fikcyjnymi podróżami chciała legalizować swój pobyt w UE

6 sierpnia 2018

Obywatelka Ukrainy, w paszporcie biometrycznym miała fałszywe odbitki stempli kontroli granicznej z 7 państw. Miały one potwierdzać rzekome wjazdy i wyjazdy z UE i legalizować pobyt cudzoziemki.

W dniu 31 lipca, na przejściu granicznym w Budomierzu, funkcjonariusze SG w paszporcie 39-letniej obywatelki Ukrainy ujawnili 14 fałszywych odbitek stempli kontroli granicznej z 7 państw Unii Europejskiej. Kobieta podróżowała na Ukrainę autobusem kursowym. W trakcie kontroli legitymowała się paszportem biometrycznym, który uprawnia do wjazdu do UE na 90 dni w ciągu 180 – dniowego okresu.

Funkcjonariusz Straży Granicznej dokonujący kontroli zakwestionował autentyczność odbitek stempli umieszczonych rzekomo przez służby Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Belgii, Łotwy oraz Czech. Szczegółowe sprawdzenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu potwierdziły fałszerstwo odbitek z międzynarodowych portów, np. Bolonia, Madryt, Praga oraz Wiedeń. Cudzoziemka przyznała, że przeterminowała swój pobyt o 30 dni, a za każdą z zamieszczonych nielegalnie odbitek zapłaciła po 150 euro. Fałszywe odbitki miały potwierdzać rzekome wyjazdy i wjazdy do państw UE, przez co legalizować pobyt.

Obywatelka Ukrainy usłyszała zarzut z art. 270 § 1 KK do czego się przyznała. Dodatkowo, została zobowiązana przez Straż Graniczną do powrotu na Ukrainę i otrzymała zakaz wjazdu do państw Schengen na okres 1 roku.