Czy referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu wyborów samorządowych ?

15 października 2014

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej w Przemyślu chcieliby, aby odbyło się ono w dniu wyborów samorządowych. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej w Przemyślu chcieliby, aby zgodnie z wolą mieszkańców odbyło się ono w dniu wyborów samorządowych. Takie rozwiązanie według nich pozwoliłoby zaoszczędzić środki finansowe oraz spowodowałoby wyższą frekwencję. Z tą propozycją nie zgodził się prezydent Choma. Złożony wniosek w sprawie referendum zostanie sprawdzony przez komisję, którą wybrano spośród radnych jednak pojawia się problem, kto zweryfikuje podpisy oraz numery pesel. Ze względu na ochronę danych osobowych nie mogą tego zrobić urzędnicy prezydenta, którym komisja przekazała wniosek. Aby rozwiązać te kwestie Robert Choma zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała, że w przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory samorządowe zarówno komisje jak i lokale muszą być oddzielne. Również musiałyby zostać przygotowane osobne spisy osób uprawionych do glosowania. Dlatego też sugeruje by referendum przeprowadzić w innym terminie. Zaś co do kwestii sprawdzenia prawdziwości podpisów należy się zwrócić po opinię do wojewody podkarpackiego.