Co dalej z Rybim Placem? Trwają konsultacje

12 grudnia 2019

Na tzw. spacer badawczy po Rybim Placu i jego najbliższej okolicy wybrali się pod koniec listopada przemyscy radni wraz z przedstawicielami służb miejskich i wydziałów UM, a także mieszkańców miasta. Był to kolejny etap konsultacji społecznych prowadzonych przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.

Po Rybim Placu i wyznaczonych punktach spacerowali m.in.: radny RM Robert Bal oraz radna Rady Seniorów Anna Hayder, Miejski Konserwator Zabytków Julia Olech-Nowak, przewodnicząca Rady Osiedla „Stare Miasto” Anna Grad-Mizgała wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich oraz Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UM.
Ich celem było poznanie opinii i – zwłaszcza negatywnych – odczuć mieszkańców związanych z tym miejscem, spraw wymagających interwencji, oczekiwań i pomysłów odnośnie uatrakcyjnienia Rybiego Placu i poprawy jego funkcjonalności w miejskiej przestrzeni.

Okazało się, że jednym z problemów dotyczących Skweru Wyszehradzkiego jest hałas dobiegający z ul. Jagiellońskiej. Nie ma również żadnej informacji o znajdującym się pod ziemią schronie przeciwlotniczym, a zagospodarowanie terenu jest chaotyczne i nieatrakcyjne. Większość mieszkańców opowiedziała się za pozostawieniem skweru wolnego od zabudowy, stanowiącego zieloną enklawę z ochroną akustyczną od ul. Jagiellońskiej. Schron natomiast miałby stanowić atrakcję turystyczną.

W okolicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej największą bolączką okazuje się brak wystarczającej przestrzeni dla pieszych, którzy wręcz czują się tu intruzami, a zdewastowane i zastawione przez samochody ławeczki nie zachęcają do skorzystania z nich.

Odnośnie parkingu na samym Rybim Placu mieszkańcy jednoznacznie wyrazili potrzebę realizacji parkingu wielopoziomowego.

Wyniki z przeprowadzonych badań zostaną uwzględnione na dalszych etapach konsultacji społecznych, mają mieć również  bezpośredni wpływ na wybór rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych na tym terenie.

 

sa

Zdjęcie, ilustracja: www.przemysl.pl