Bezpłatne podręczniki dla pierwszych klas

22 sierpnia 2014

Wraz z nowym rokiem szkolnym, uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych otrzymają darmowe podręczniki. Do roku 2017 ustawa „podręcznikowa” obejmie pozostałe klasy szkół podstawowych oraz gimnazja.

Od września wejdzie w życie tzw. ustawa „podręcznikowa”, uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych będą korzystać z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych.

Wprowadzane stopniowo zmiany do roku 2017 mają objąć również podręczniki dla pozostałych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Uczniowie będą wypożyczać podręczniki z bibliotek szkolnych, w których będą one gromadzone. Książki powinny służyć co najmniej trzem kolejnym pokoleniom. Natomiast ćwiczenia będą przekazywane bezzwrotnie.

W tym roku szkolnym bezpłatne podręczniki trafią do 1008 podkarpackich szkół podstawowych dla 31 308 uczniów klas pierwszych. W naszym województwie 18 szkół podstawowych, w tym 2 niepubliczne i 16 publicznych nie zamówiło podręczników.