Będą pieniądze na obwodnicę

17 lutego 2014

Radni zadecydowali o zaciągnięciu kolejnego długoterminowego kredytu na budowę drugiej części wschodniej obwodnicy.Postanowienie podjęto na wniosek prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.

Zakończenie budowy obwodnicy planowane jest do końca 2015 r.Połączy ona krajową drogę 28 z wojewódzką 885, a co za tym idzie ulicę Słowackiego i Lwowską oraz polsko – ukraińskie przejście graniczne w Medyce z polsko – ukraińskim przejściem w Malhowicach.

Projekt ten w 85% jest finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.Przy całkowitym koszcie, który wyniesie 89 mln zł sama budowa oraz 20 mln odszkodowania i wykupy ziemi, wkład własny to 16,2 mln. Zaciągniety kredyt miasto będzie spłacać przez lata 2015 -2017 i wyniesie on ponad 11 mln zł.

Obwodnica jest budowana przez firmę Pol – Aqua.