Akcja Narodowe Czytanie w Przemyślu

1 września 2014

W najbliższą sobotę Przemyśl będzie uczestniczył w Narodowym Czytaniu – „Trylogii” H. Sienkiewicza. Akcja odbędzie się z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W sobotę, 6 września, o godzinie 16 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu mieszkańcy naszego miasta będą czytać fragmenty „Trylogii” H. Sienkiewicza oraz wezmą udział w konkursie wiedzy o „Trylogii”.

Do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zapraszają organizatorzy : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Teatr „Fredreum”.

Tegoroczna akcja Narodowe Czytanie jest już trzecią edycją. Pierwszą edycję zainaugurował „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, a roku ubiegłym w 700 miejscowościach czytano dzieła Fredry.

Trzecia edycja, której inicjatorem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.