80 tys. zł dotacji dla Przemyskiej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

2 sierpnia 2017

Sześć podkarpackich uczelni otrzymało dotacje na inwestycje, które mają podnieść jakość kształcenia. Do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeropejskiej w Przemyślu trafiło 80 000 zł.
Dotacja z budżetu województwa o łącznej wysokości 1 000 000 zł została przyznana 6 uczelniom. Otrzymały ją: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli, PWSW w Przemyślu, PWSZ w Tarnobrzegu i PWST-E w Jarosławiu.
Edukacja na poziomie wyższym to jest ważna działalność, która służy rozwojowi naszego województwa – mówi marszałek Władysław Ortyl – Będziemy podejmowali działania w tym zakresie, także chcę przypomnieć, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego też dedykuje Wyższym Szkołom Zawodowym środki, które już niedługo będziemy uruchamiać.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu otrzymała dotację w wysokości 80 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na specjalistyczny sprzęt i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych. W ramach dotacji wnioskodawca planuje zakup specjalistycznych zestawów komputerowych za ok. 148 tys. zł, w tym 4 zestawy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w Instytucie Sztuk Projektowych, gdzie prowadzone są kierunki architektura wnętrz i projektowanie graficzne. Kształcenie koncentruje się tutaj przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów komputerowych. Studenci zdobywają umiejętności związane z edytorstwem, grafiką, edytorami rastrowymi i wektorowymi, grafiką 3D, identyfikacją wizualną , podstawami animacji, projektowaniem opakowań itp. Unowocześniona ma zostać również pracownia komputerowa Instytutu Nauk Technicznych, na potrzeby kierunków: inżynieria transportu i logistyki oraz mechatronika.