25 lecie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Przemyślu

9 maja 2014

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z okazji 25-lecia istnienia Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło w Przemyślu. Z okazji tego jubileuszu została również odprawiona msza św., której przewodniczył Abp. Józef Michalik.

W spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz reprezentujący przemyskich radnych Robert Bal będący również honorowym członkiem Towarzystwa.

Uczestnikami spotkania byli również podopieczni schroniska, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, ośrodków pomocy, których patronatem jest św. Brat Albert oraz zaproszeni goście.

Prezydent Robert Choma podczas wystąpienia podziękował za 25lat działalności niosącej pomoc i wsparcie osobom bezdomnym i potrzebującym. Wszystkim działającym i wspomagającym stowarzyszenie należy się najwyższe uznanie. Życząc powodzenia w realizacji dalszych przedsięwzięć prezydent przekazał Prezesowi Towarzystwa Henrykowi Hassa jeden z 14 fragmentów przemyskiego pomnika św. Jana Pawła II wraz z certyfikatem jego autentyczności.

Uroczystości zakończono agapą, czyli wspólnym posiłkiem połączonym z Eucharystią.

Z okazji obchodów jubileuszowych przy współpracy z Pocztą Polską wydano okolicznościowy znaczek pocztowy. Z tej okazji również powstało przygotowane przez Krzysztofa Fila (redaktora naczelnego „Nasz Przemyśl”) wydawnictwo dokumentujące dotychczasową działalność Towarzystwa.

Fot. Rafał Porada