Są młodzi i przedsiębiorczy. I są z Przemyśla

11 marca 2014

Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej to projekt napisany i koordynowany przez Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy. Jego celem było zainspirowanie młodych ludzi do działań na rzecz społeczności lokalnej we współpracy ze środowiskiem biznesowym. Przedsiębiorczy uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w dwóch wyjazdach motywujących, które odbywały się w Warszawie, w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA. Uczniowie mieli możliwość spotkać się i pracować na warsztatach motywująco – inspirujących, a także wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji, które wygłaszali m.in. dr Krzysztof Rybiński oraz ekonomista Ryszard Petru.

Ciekawym zadaniem, które zaprojektował dla uczniów dr Krzysztof Rybiński, był miniprojekt, który polegał na nawiązaniu trzech relacji z przedstawicielami przemyskiego otoczenia społeczno-gospodarczego (firmy, fundacje, urzędy itp.). Należało się spotkać, przeprowadzić rozmowę, zrobić wspólne zdjęcie, nagrać krótki film smartfonem, pozyskać informacje na temat funkcjonowania firmy, instytucji. Wszystko to po to, by nawiązać pozytywne relacje oraz wnieść korzyść do firmy (młodzież projektowała ulotki, wizytówki, roznosiła gazety, ulotki). Dzięki temu młodzi ludzie zyskali: doświadczenie, znajomości, relacje. Na zajęciach w Warszawie dr Rybiński oceniał projekty (filmy, prezentacje oraz sprawozdania) a najlepsze nagrodził m.in. upominkami oraz książkami ekonomicznymi ze swoim autografem.

W ramach szkoleń młodzież zdobyła wiedzę z:

  • podstawowych zasad realizowania projektów oraz funkcji motywacji i cech osobowości przy realizacji projektów;
  • nawiązywania partnerstwa z innymi organizacjami, z przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi; 
  • finansowania działań.

Ciekawe szkolenie zorganizowało dla uczestników projektu Biuro Karier Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Było to szkolenie pt. „Znajdź swoją rolę w zespole” opierające się na teście wg Mereditha Belbina. Dostarczyło ono wielu wrażeń i pozwoliło uczniom na uświadomienie sobie swojej roli i pozycji w grupie. Po szkoleniach młodzież uczestniczyła w spektaklach teatralnych, po których miała możliwość spotkania się aktorami, m.in. Mają Komorowską i Wiesławem Komasą. Nie zabrakło również czasu na odwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spaceru po warszawskiej Starówce.

Projekt był realizowany od października ubiegłego roku przez Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy oraz Regionalną Izbę Gospodarczą. Jego podsumowaniem było uczestnictwo młodzieży i opiekunów w I Europejskim Salonie Sukcesu.