Czy prawda zwyciężyła? Komitet wyborczy Roberta Chomy odwołał się od wyroku

13 października 2014

Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Chomy  Porozumienie dla Przemyśla złożył zażalenie na wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji, który dotyczył pozwu przeciwko Komitetowi Wyborczemu Wyborców Rafała Oleszka Przyszłość Przemyśla.

Komitet wyborczy obecnego prezydenta pozwał w trybie wyborczym komitet Oleszka, za propagowanie nieprawdziwych informacji na ulotce wyborczej. Broszurka zestawiała ze sobą obietnice Roberta Chomy z tym, co zostało za jego kandydatury poczynione. Zdaniem członków prezydenckiego komitetu, zestawienie jest nieuczciwe i manipuluje rzeczywistością.

Na piątkowej konferencji prasowej sztab komitetu Oleszka ogłosił, że pozew został przez sąd oddalony, nie podał jednak uzasadnienia sądu. Rzecznik komitetu Marcin Radochoński powiedział – Robimy kampanię rzetelną i  uczciwą, nie damy się zastraszyć. Na profilu facebookowym komitetu wyrok został opublikowany, jednak znowu bez uzasadnienia, zdjęcie orzeczenia zostało za to podpisane napisem „Prawda Zwyciężyła”.

Okazuje się jednak , że wyrok sądu w ogóle nie dotyczył merytorycznej treści pozwu, który został odrzucony za brak zdolności prawnej komitetu Rafała Oleszka. Robert Kazimir z komitetu prezydenta zapowiedział, że odwołanie jest  już złożone i wyraził swoje wątpliwości, kto w takim razie jest odpowiedzialny za propagowanie nieprawdziwych informacji przez Komitet Wyborczy Wyborców?