Centrum Kulturalne w Przemyślu regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura

10 kwietnia 2016

Centrum Kulturalne w Przemyślu zostało jednym z 16 beneficjentów rządowego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, stając się tym samym jedynym operatorem programu na województwo podkarpackie. Trzyletni budżet opiewa na kwotę ponad 1 milion 130 tys. złotych.

Celem programu, który będzie realizowany w latach 2016-2018, jest budowanie pomostu pomiędzy sektorem edukacji a sektorem kultury. Ma on stworzyć system w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.
Skierowany jest on do przedstawicieli instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, sektora samorządowego, grup nieformalnych działających w obszarze kultury, indywidualnych animatorów/edukatorów kulturowych, nauczycieli, ale także do osób które dotąd nie były związane z żadnym z powyższych podmiotów, a chcą się realizować na polu edukacji kulturowej i animacji.

„Podkarpacka Edukacja Kulturowa” – bo taką nazwę przyjął projekt realizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu – zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:
1. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (utworzenie bazy podmiotów, zbadanie zależności, poziomu współpracy, potencjałów, ograniczeń i potrzeb), zakończoną publikacją raportu.
2. Prowadzenie bezpłatnych spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
3. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie (www.pek-ck.pl), który będzie głównym źródłem informacji na temat działań projektowych.
4. Organizowanie bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
5. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach, dzięki czemu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej.

Realizacja powyższych działań odbędzie się w każdym roku trwania projektu.

Centrum Kulturalne w Przemyślu projekt będzie realizować przy wsparciu partnerów z terenu województwa: Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o projekcie, terminach spotkań informacyjnych itp. na stronie ck.przemysl.pl (http://ck.przemysl.pl/ck/centrum-kulturalne-w-przemyslu-regionalnym-operatorem-programu-bardzo-mloda-kultura!.html) , a niebawem także na www.pek-ck.pl.