Fatalny wynik Przemyśla w rankingu Rzeczpospolitej. Miasto w ogonie polskich miast.

W prestiżowym rankingu Przemyśl zajął fatalne miejsce. Tylko dwa miasta w Polsce są gorsze od nas.