Dobro Przemyśla. Czyli konkretnie co?

Niestety, publiczne face to face Kamińskiego z Bakunem na facebook’u, pokazało kompletną nieumiejętność współpracy dwóch miejskich liderów. Co ciekawe, po dwóch latach obecnej kadencji, każdemu z nich kurczy się kredyt zaufania wyborców.


Fatalny wynik Przemyśla w rankingu Rzeczpospolitej. Miasto w ogonie polskich miast.

W prestiżowym rankingu Przemyśl zajął fatalne miejsce. Tylko dwa miasta w Polsce są gorsze od nas.